Analyser indenfor landbrug og gartneri

 

1½x-metode til gartnerier

 

Under produktionen skal der ske en kontrol og regulering af pH, der er med til at holde pH i optimalområdet, så problemer relateret til pH opdages i tide og undgås. Måling og analyser af vækstmediet er med til at forebygge problemer.

 

Måling af pH og ledningsværdi (EC) behøver ikke at være dyrt eller tage lang tid. Ved hjælp af analyser kan man hurtigt få resultater, der viser det aktuelle pH og EC (saltindhold) i vækstmediet.

 

Hvis man ønsker et nøjere kendskab til næringsstofbalancen i vækstmediet kan pressevæsken hældes på flaske og sendes til laboratoriet for en pressevandsanalyse. Resultatet vil vise prøvens indhold af næringsstoffer i ppm, samt pH og EC. Til analysen skal bruges 130 i en ren prøveflaske. Prøveflasker kan fås ved henvendelse til laboratoriet.

 

Hvis man regelmæssigt får udført pressevandsanalyser skal man være opmærksom på følgende:

•Prøverne skal udtages på samme tidspunkt i forhold til vanding (f.eks. altid 6 timer efter vanding)

•Prøven skal udtages med samme pressetryk fra gang til gang.

•Prøveflasken (130ml) skal fyldes helt med væske af hensyn til måling af pH og fosfor. Luft i flasken kan ændre pH og fosforindhold.

•Inden prøven sendes af sted bør pH måles, pH kan ændre sig undervejs.

Måling af pH og ledningsværdi.

Under produktionen skal der ske en kontrol og regulering af pH, der er med til at holde pH i optimalområdet, så problemer relateret til pH opdages i tide og undgås. Måling og analyser af vækstmediet er med til at forebygge problemer.

 

I stedet for en pressevandsprøve kan man vælge at indsende en jordprøve og få lavet en 1½-gangsanalyse (1½x metoden).

1½x-metoden er en hollandsk metode til analyse af sphagnumbaserede voksemedier, hvor indholdet af de enkelte næringsstoffer måles i et vandigt ekstrakt. Der blandes 1,5 dele destilleret vand til 1 del voksemedium (volumenmæssigt). Derefter måles der direkte i den filtrede væske.

 

Udtagning af jordprøve til 1½x-metode:

 

•Der udtages jord fra 10 planter

•Planterne skal udtages jævnt fordel over arealet

•Ikke for tæt på drypsted og siveslanger

•Der tages en profil ned gennem potteklumpen.

•Minus de 2 øverste cm.

•Jordprøven skal udtages på samme tidspunkt i forhold til en vanding

•Der skal bruges ca. ½ liter jord

 

1½x-metoden er især velegnet til kulturer, der bliver dyrket tørt og i de kulturer, hvor der anvendes langtidsvirkende gødninger.

 

 

Pressevand analyse-gartnerier

 

Vejledning til udtagelse: gartneri-pressevand-goedningsvand

 

Gylle, afgasset gylle og husdyrgødning

 

EKOPLAN ivs tilbyder analyser af gylle, afgasset gylle og husdyrgødning for indeholdet af tørstof, total N og ammonium N til og den anden løsninge er analysen for indeholdet af tørstof, total N, ammonium N, fosfor, kalium, svovl, pH, total C og C/N-forhold.

 

Ønskes mikrobiologiske analyser på produkterne tilbydes der også en række af disse.

 

 

Agerjord

 

De mest bestilte parametre er Reaktionstal (Rt), Fosfortal (Pt), Kaliumtal (Kt) og Magnesiumtal (Mgt) og i nogen grad kobbetal (Cut).

 

Som supplement til de traditionelle analyser tilbyder EKOPLAN ivs også analyser af mikronæringsstofferne bor, kobber, mangan og zink efter CAT metoden.

 

Bestil flasker her:

Bestil følgeseddel her:

 

Ekoplan IVS Nr.Onsildvej 30, 9500 Hobro e-mail: mg.lab@outlook.com mobil:30921745 CVR-nr. 36553383