Biologiske produkter

Ekoplan IVS Nr.Onsildvej 30, 9500 Hobro e-mail: mg.lab@outlook.com mobil:30921745 CVR-nr. 36553383

 

Mod Skadevoldere

 

Imod Bladlus

Bladlus-snyltehvepsen

 

APHIPAR Aphidius colemani er det mest anvendte nyttedyr mod bladlus.

Bladlus-Snyltehvepsen leveres i flaske med kokoner og voksne individer:

 

APHIPAR/500/100ml

APHIPAR/1000/100ml

APHIPAR/5000/500ml

APHIPAR-M/5000/250ml

 

Læs mere om bladlussnyltehvepsen ..

 

 

Aphidius matricariae - bladlussnyltehveps til forebyggende udsætning mod bladlus.

Læs mere om Aphidius matricariae ..

 

Ervi-snyltehvepsen

Aphidius ervi anvendes på samme måde som Aphidius colemani, men mod angreb af Kartoffelbladlus (Macrosiphum euphorbiae og Aulacorthum solani).

Læs mere om ervi-snyltehvepsen ..

Bladlusgalmyggen

Aphidoletes aphidimyza

Læs mere om bladlusgalmyg...

Guldøjelarver (Chrysoperla) og mariehønslarver (Adalia)

Læs mere om...

Insektsæbe har delvis effekt mod bladlus - især de mindre arter.

Læs mere om inseksæbe..

Sørgemyg

ENTONEM (Steinernema feltiae) mod larver af sørgemyg (Sciaridae) og trips.

Produktet virker også mod larver af Duponchelia fovealis.

ENTONEM

ENTONEM/50million

ENTONEM/2x250million

 

Tager primært de store larvestadier

Læs mere om ENTONEM.

 

Hypoaspis miles (jordrovmiden) etableres i længerevarende kulturer og formeringsfdelinger.

Stratiolaelaps scimitus(formerly Hypoaspis miles)

ENTOMITE-M 10.000/tube

ENTOMITE-M/50.000/tube

 

Læs mere om Hypoaspis..

Fangplader og Rollertraps bruges ofte i kombination med nyttedyr - især i formeringsafdelinger.

Læs mere om fagplader..

Dværgmider i jordbær / Topskudsmider

Tripsrovmider (Amblyseuis cucumeris)

THRIPEX/50.000/1:6

THRIPEX/100.000/6 ltr span

THRIPEX-PLUS/1000/500 sachets

 

Spindemider

Trips og mellus

 

Amblyseius swirskii tager flere forskellige skadedyr, men primært larver af trips og mellus.

 

Swirskii-rovmide

SWIRSKI-MITE/50.000

SWIRSKI-MITE/PLUS/100 poser

SWIRSKI-MITE/PLUS/500 poser

SWIRSKI-MITE-LD/125/500 poser

 

Læs mere om swirskii..

 

Orius rovtæger er et af de mest effektive nyttedyr mod trips.

 

Orius insidiosus

THRIPOR-I

Orius laevigatus

THRIPOR-L

 

Tilgang til pollen en fordel.

Læs mere om Orius..

 

Tripsrovmider (Amblyseius cucumeris) tager første larvestadie af trips. Ikke lige så hurtig opformering som swirskii og tager heller ikke mellus. Kræver mere end ca. 50% luftfugtighed.

 

Tripsrovmider (Amblyseuis cucumeris)

THRIPEX/50.000/1:6

THRIPEX/100.000/6 ltr span

THRIPEX-PLUS/1000/500 sachets

 

Læs mere om tripsrovmider..

 

Fangplader kan med stor fordel anvendes i kombination med nyttedyr til bekæmpelse af trips.

Læs mere om fangplader..

 

Mellus-snyltehvepsen (Encarsia formosa) er det primære nyttedyr mod mellus. Både den alm. mellus (Trialeurodes vaporariorum) samt bomuldsmellusen Bemisia tabaci parasiteres.

 

EN-STRIP Encarsia formosa

EN-STRIP/10 strips

EN-STRIP/50 strips

 

ENTONEM (Steinernema feltiae) mod larver af sørgemyg (Sciaridae) og trips.

Produktet virker også mod larver af Duponchelia fovealis.

ENTONEM

ENTONEM/50million

ENTONEM/2x250million

 

Tager primært de store larvestadier

Læs mere om ENTONEM.

 

 

CAPSANEM

Steinernema carpocapsae mod larver fra familien Noctuidae, Pyralidae, Tipulidae (stankelben larver), Hylobius abietis (stor nåletræsnudebille) og Capnodis tenebrionis. Larver fra andre Coleoptera (biller), Orthopthera (græshoppers), larver af Duponchelia fovealis og bananmøl Opogona sachari.

 

CAPSANEM

CAPSANEM/50million

CAPSANEM/2x250million

 

Tager primært de store larvestadier

Læs mere om CAPSANEM.

 

Spinderovmider (Phytoseiulus persimilis) er det primære valg til bekæmpelse af spindemider.

Spinderovmider tager ikke de røde stadier, som ofte ses om vinteren. Rovmiderne begrænses af svovl og lav luftfugtighed.

Læs mere om spinderovmider..

 

Andersoni-rovmiden har god effekt mod både almindelige- og røde vinterformer af væksthusspindemider (Tetranychus) og Citrus- og frugttræsspindemider (Panonycus sp.).

Læs mere om Andersoni-rovmiden..

Feltiella (Spindemide-galmyggen) kan anvendes mod røde vinterformer af den almindelige spindemide.

Læs mere om Feltiella..

 

SPIDEND

Feltiella acarisuga