Jordanalyse

Jordanalys - Spurway

SPURWAY-metoden ger ett utmärkt underlag för nästa gödsling och fungerar även utmärkt som kontroll i växande gröda. Grafisk utvärdering och gödselrådgivning är kostnadsfritt.

Spurway omfattar:

pH, Lt, NO3, NH4, P, K, Mg, S, Na, Cl, Mn och B.

Som komplement kan även följande micronäringsämnen analyseras:

Cu, Fe, Zn, Mo och Al.

Som komplement kan följande ämnen analyseras.

B, P-HCl, K-HCl, Cu-HCl.

Det finns möjlighet till olika tillval till analysen, klicka här

Provtagningsinstruktioner

För alla analysmetoder gäller samma principer vid provtagning.

 

Jordprovet skall bestå av minst ½ l jord, och representera den provtagna jorden så bra som är praktiskt möjligt.

För att få en liten mängd jord att representera en yta eller jordhög måste oftast flera delprov tas ut, normalt rekommenderas att delar av provet tages från minst 10 olika platser.

Enklast är att använda ett jordborr för provtagning, sådana kan köpas från LMI i 2 olika utförande och prisklasser.

En liten spade kan även användas.

Gräv ett hål med rak kant ner till lämpligt djup, tag en tunn skiva jord från kanten och försök få lika mycket jord från botten som från ytan.

Lägg jorden i en ren hink och upprepa från andra platser. Blanda till sist jorden i hinken noggrant och tag ut en halv liter som skickas till oss.

Provdjupet är ofta hela matjordsskiktet, men för t.ex. gräsmattor med ytligt rotsystem räcker det ofta med 10-15 cm.

Om intresse finns av alvens växtnäringsinnehåll skickas oftast ett separat prov.

WHY CHOOSE US?

 

Lorem ipsum dolor sit amet, potenti at torquent dui augue nunc mattis an vulputate

totam curabitur ante imperdiet vestibulum sem pede ut dolor sem in sem suspendisse nec

duis, nibh sit laoreet eu vitae enim odio id mollis fusce est tempor.

OUR HISTORY

 

Lorem ipsum dolor.

Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nunc mattis, totam ante volputate.

 

Lorem ipsum dolor.

Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nunc mattis, totam ante volputate.

 

OUR VISION

 

Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nunc mattis, totam ante volputate curabitur.

 

Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nuncat amet mattis, totam ante est volputate curabitura imperdiet vestibulum in suspendisse nec odiosa mollis fusce est tempor.

USEFUL INFO

 

Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nunc.

  • Mattis totam est vulputate
  • Curabitur imper vestibulum
  • Sem pede ut dolor
  • Suspendisse duis nibh sit
  • Laoreet vitae enim odio id

Ekoplan IVS Nr.Onsildvej 30, 9500 Hobro e-mail: mg.lab@outlook.com mobil:30921745 CVR-nr. 36553383