Produkter til biologisk plantebeskyttelse - ekoplan

Ekoplan IVS Nr.Onsildvej 30, 9500 Hobro e-mail: mg.lab@outlook.com mobil:30921745 CVR-nr. 36553383

 

Ekoplan ivs forhandler med biologiske produkter fra Koppert Biological Systems.

Kontakt mig for liste og priser på produkterne

 

 

Trianum Etiket

MSDS

 

Trianum fra Koppert findes i 2 formuleringer, som indeholder samme aktiv-organisme.

Trianum P, som er et pulver til vanding/sprøjtning..

Trianum G, som er et granulat til opblanding i jord.

Trianum P og G er godkendt til bekæmpelse af svampesygdomme i grøntsager og prydplanter i væksthus, i gulerødder og salat på friland samt i etablerede græsarealer. Trianum indeholder nyttesvampen Trichoderma harzianum T-22. Denne stamme af trichoderma er udvalgt på baggrund af dens fremragende evne til at kolonisere planters rodnet og beskytte mod forskellige plantesygdomme.

 

Serenade Etiket

MSDS

 

Biologisk svampemiddel mod bl.a. gråskimmel og alternaria

Godkendt til jordbær og diverse andre grøntsager i væksthus samt gulerødder og salat på friland

Godkendt til økologisk dyrkning

Kan indgå i integreret bekæmpelse (IPM)

 

Anbefaling

 

Serenade ASO anendes forebyggende men midlet virker også kurativ. Der behandles med Serenade ASO op til 6 gange med et interval på 5 dage.

Dosering: 4-8 l/ha i 300-1000 liter vand. Serenade ASO har ikke har nogen behandlingsfrist.

 

Virkemåde

 

Serenade ASO er et biologisk fungicid, og skal bruges forebyggende. Produktet er baseret på den naturligt forekommende mikroorganisme Bacillus subtilis QST 713. Serenade ASO virker ved, at bakterien konkurrerer med svampesygdommen om plads og næring på planternes overflader. Serenade ASO har derudover en direkte effekt ved at producere aktive stoffer (lipopeptider) der direkte hæmmer vækst af skadevolderens cellemembran. Derudover forbedrer bakterien plantens modstandskraft mod skadevoldere.

For optimalt resultat er det nødvendigt med en god dækning af behandlede plantedele.

 

Opbevaring

 

Serenade ASO er et biologisk produkt og bør behandles med omhyggelighed. Opbevares mørkt, køligt og frostfrit i lukket mærket original emballage. Opbevares utilgængeligt for børn og husdyr samt adskilt fra fødevarer. Holdbarheden er mindst 2 år.